Spirituální inteligence ve školách aneb kudy vede cesta ke SMYSLU? Seriál na téma 7 inteligencí v českých školách

Vydáno: 10 minut čtení

Co vlastně znamená spirituální inteligence? Co od člověka vyžaduje a co mu přináší? Jaká je v souvislosti se spiritualitou úloha školy? O tom všem jsem se bavila s Mgr. Jiřím Šmejkalem, lektorem a koučem AKADEMIE Libchavy, který se tímto tématem intenzivně zabývá přes čtyřicet let.

Spirituální inteligence ve školách aneb kudy vede cesta ke SMYSLU?
Seriál na téma 7 inteligencí v českých školách
PhDr.
Tereza
Mocová
učitelka, koučka a spolupracovnice AKADEMIE Libchavy.
Jaké místo má spiritualita ve školství?
To je otázka. Spiritualita je nesmírně intimní, osobní téma. Na druhé straně má ale i rozměr společenský. Od rané historie do dneška můžeme sledovat touhy lidstva porozumět světu a smyslu člověka v něm a současně se skrze společnou víru, regule a rituály sjednocovat a posilovat. V současné době žijeme v demokratické společnosti, kde už není místo pro jednu „svatou“ pravdu, pro jediného Boha. Každý na to můžeme mít svůj osobní pohled. A pomineme-li slovo Bůh, můžeme mít také různý názor na to, co je

Související dokumenty

Články

Emoční inteligence ve školách aneb o sebeuvědomění a sebedůvěře. Seriál na téma 7 inteligencí v českých školách
Rozumová inteligence ve školách aneb na cestě k moudrosti
Adaptační inteligence ve školách aneb odvaha ke změně
Morální inteligence ve školách aneb důvěryhodnost učitele
Sociální inteligence ve školách aneb ledacos se dá naučit. (2. část seriálu na téma 7 inteligencí v českých školách)
Volní inteligence aneb i líný kůň se dá rozběhat
Rozvíjíme nejen hlavu aneb 800 dnů se 7 inteligencemi

Pracovní situace

Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Řízení změny
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů