SKŘ - Trochu lepší svět? Mít co říct, to není výzvou jen pro novináře

Vydáno: 14 minut čtení

Na stránkách Řízení školy se pravidelně setkáváme s osobnostmi, které reprezentují Stálou konferenci ředitelů (SKŘ). Ta vznikla v rámci projektu SYPO – NPI ČR a členy jsou zkušení ředitelé škol, představitelé MŠMT, OPŘO, VŠ, zřizovatelů škol a odborné veřejnosti. Členem sekce středních a vyšších odborných škol je i Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt., ředitel Vyšší odborné školy publicistiky v Praze.

SKŘ – Trochu lepší svět? Mít co říct, to není výzvou jen pro novináře
Jiří
Stárek
předseda Stálé konference ředitelů a ředitel ZUŠ Hostivař
Jste ředitelem školy a potřebujete pomoc v metodické oblasti?
V každém kraji máme síť odborníků, kteří vám můžou být nápomocní. Kontaktujte členy metodických kabinetů právě ve vašem kraji (https://www.projektsypo.cz/kontakty/metodicke-kabinety.html).
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19788.jpg
Máte ve škole začínajícího učitele a chcete, aby se stal co nejdříve platným členem vašeho sboru?
Využijte naše materiály, e-learningy nebo webináře pro začínající a uvádějící učitele i pro vedení školy, které vznikly ve spolupráci s učiteli i řediteli.
Další informace a kontakty najdete na www.projektsypo.cz.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Začínající učitelé
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Kalendář
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce

Články

SKŘ - není fér brát dětem budoucnost
SKŘ - je potřeba uvažovat v kontextu 22. století
SKŘ - Čím silnější škola a učitel, tím slabší žák
Stálá konference ředitelů - propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem