SKŘ - Čím silnější škola a učitel, tím slabší žák

Vydáno: 21 minut čtení

Jaké je současné postavení mateřských škol ve vzdělávacím systému ČR, co se změnilo od dob před sametovou revolucí před více jak třiceti lety a jaké změny dnes potřebuje předškolní vzdělávání, aby reflektovalo nejnovější výzkumy v oblasti citového, rozumového a tělesného rozvoje dětí? Na otázky odpovídá PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka MŠ Klášterní v Liberci a členka předsednictva Stálé konference ředitelů (SKŘ), která má v SKŘ na starosti Sekci mateřských škol.

SKŘ – Čím silnější škola a učitel, tím slabší žák
Jiří
Stárek
předseda Stálé konference ředitelů a ředitel ZUŠ Hostivař
Online konference Lázně pro ředitele III
Dne 16. února 2023 se bude konat již třetí online konference určená pro ředitele a členy vedení škol. Nechte školní starosti jeden den na jindy. Najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat nebo vás rušit, a odevzdejte se do péče lázeňských odborníků.
Dovolte nám postarat se o vás a pojďte s námi strávit den v našich online lázních.
Více informací najdete na
projektsypo.cz
a
facebook.com/projektsypo
nebo namiřte fotoaparát mobilu na QR kód:
 
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19320.jpg
Motto vašeho školního vzdělávacího programu zní „z barevných kostek postavíme hrad“. Co to znamená?
Motto, které citujete, si drží naše mateřská škola v záhlaví svého školního vzdělávacího programu již od roku 2008. Prvotní
interpretace
ukazuje samozřejmě na hlavní činnost dětí: hru. Barevné dřevěné kostičky jsou s dětmi symbolicky a neodmyslitelně spjaty. I psychologové považují dovednost dítěte řadit kostky vedle sebe či stavět z nich věž za milníky jejich vývoje. S kolegyněmi ale považujeme v sémantickém plánu našeho motta za klíčová dvě slova: barevný a hrad. Barevnost vztahujeme ke světu a životu, který pomáháme dětem objevovat. Musíme si uvědomit, že v mateřských školách se děti s mnoha slovy, věcmi, fakty, zkušenostmi i prožitky setkávají úplně poprvé. Jsme přesvědčeny, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Zároveň se ale mnohdy vracejí na plný úvazek do pracovního procesu a nedostává se jim času. Toho pomalého a klidně plynoucího času, který dítě v předškolním věku tak

Související dokumenty

Články

SKŘ - není fér brát dětem budoucnost
SKŘ - je potřeba uvažovat v kontextu 22. století
SKŘ - Trochu lepší svět? Mít co říct, to není výzvou jen pro novináře
Stálá konference ředitelů - propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Příplatek za vedení – nároková složka platu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Akce v mateřské škole přes noc
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD