Škola jako bezpečné prostředí pro učení z pohledu mezinárodního šetření PISA

Vydáno: 7 minut čtení

Česká republika se účastní mezinárodního šetření PISA pravidelně od roku 2000. Výsledky z posledního cyklu tohoto šetření byly zveřejněny na konci roku 2023. Jsme velice rádi, že se prezentovaná zjištění stala plnohodnotnou součástí diskusí o budoucí podobě vzdělávání v České republice. A to v době, kdy je mj. připravována rozsáhla revize rámcových vzdělávacích programů.

Škola jako bezpečné prostředí pro učení z pohledu mezinárodního šetření PISA
Mgr.
Simona
Boudová
oddělení mezinárodních šetření, Česká školní inspekce
Velká mezinárodní šetření, mezi něž šetření PISA řadíme, charakterizuje řada specifik, kterými je například způsob reprezentativního výběru testovaného vzorku (z výkonu testovaných žáků usuzujeme na výkon celé populace), adaptivní a rotační design používaných testů (obtížnost testu se přizpůsobuje dovednostem žáků a současně žáci řeší pouze z