S každým malým krokem se blížíme k cíli

Vydáno: 8 minut čtení

Mnoho lidí očekává, že pokrok a úspěchy v životě a v práci budou postupně narůstat, téměř jako by šlo o rovnoměrnou křivku. Avšak realita je spíše taková, že výsledky našeho úsilí se objevují s určitým zpožděním a mohou být pomalejší, než jsme si původně mysleli. Proto se nám po určitou dobu může zdát, že jsme i přes usilovnou snahu nedošli tam, kam jsme chtěli. Tuto situaci nazýváme „údolím zklamání“. Nicméně i když výsledky našeho úsilí nejsou okamžitě patrné, práce, kterou jsme vykonali, má svou hodnotu a zúčtuje se později. V budoucnu pak býváme nenadále překvapeni, jak velký dopad naše předchozí úsilí a práce měly. Vedoucí pracovníci by proto ve svém zápase o proměnu školy měli s optimismem spoléhat na kumulativní účinek jednoho dne za druhým, který je po dostatečně dlouhém čase skokem přenese k cíli.

S každým malým krokem se blížíme k cíli
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D., MBA
ředitel
Mission impossible
Když jsem před dvaceti lety nastoupil jako ředitel do své první školy, byla v tak příšerném technickém stavu, že si to dnes sotva dokážete představit. Záchody byly jedním slovem hnusné. Školní jídelna nesplňovala snad jediný paragraf hygienické vyhlášky. Ve sklepě detašovaného pracoviště v ulici Potoky, kde před tím sto let žádný potok nikdo nepamatoval, vytryskl pramen a zaplavil všechno pod úrovní terénu. Hlavní školní budova pukla vedví a musela bý