Rozmanitost ve školní třídě

Vydáno:

Na začátku dubna se na Gymnáziu Paměti národa uskutečnil workshop „Rozmanitost ve školní třídě“. Byl prakticky orientovaným setkáním, kde byly prezentovány didaktické hry, které se věnují tématu diverzity ve škole, ale také byl debatou o tom, jak se připravit na školní prostředí éry super diverzity, kdy i školní třídy u nás procházejí „globalizací zevnitř“, jak proces nárůstu počtu žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách nazýval Ulrich Beck. Žáci cizinci byli i před současnou situací nárůstu počtu ukrajinských žáků každodenní realitou českého školství všech úrovní.

Rozmanitost ve školní třídě
Salim
Murad