Reforma kurikula a zákon

Vydáno: 8 minut čtení

Dopracovat se ke srozumitelné, nikoli bezobsažné a zároveň nikoli příliš konkrétní odpovědi na otázku „co má být cílem revize rámcových vzdělávacích programů“, se ukazuje jako nelehký úkol.

Reforma kurikula a zákon
Mgr.
Jan
Kaczor
právník pro ScioŠkoly
Naposledy se o tom přesvědčil ministr školství Vladimír Balaš na konferenci „Nakopněte svoji školu“, když na dobře mířené otázky Daniely Drtinové na toto téma odpovídal sice zasvěceně, ale nejprve tak obecně („aby děti, které získají vzdělání, byly schopny toto vzdělání aplikovat v praxi“) a posléze natolik konkrétně (“je potřeba, aby se děti naučily základní principy fungování demokratického státu“ nebo „výuka by měla být založena na schopnosti kriticky číst“), že bylo zatěžko učinit si ucelený obrázek o směru kurikulární reformy. Obojí potvrdil i výsledek hlasování v sále, kdy se na položenou otázku, zda by

Související dokumenty

Pracovní situace

Revize RVP
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Školní program EV a jeho tvorba
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Mediální vzdělávání
Školská rada - základní údaje
Novela maturitní vyhlášky
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školy a cestování žáků: školní zájezdy

Poradna

Střet zájmů
Zákoník práce
Odpady
Zákon o ochraně oznamovatelů
Kvalifikace
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby

Zákony

1/1993 Sb. Ústava České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)