Ředitelé na Kutnohorsku s podporou Eduzměny sdílejí své zkušenosti

Vydáno: 8 minut čtení
Už více než rok se ředitelé na Kutnohorsku scházejí, aby sdíleli zkušenosti ze své práce a inspirovali se od kolegů. Přibližně jednou měsíčně spolu diskutují o tom, jaké záležitosti právě řeší a co se u nich ve škole osvědčilo, ale sdílí i to, co naopak nefunguje. Ředitelé a ředitelky základních a středních škol se od loňského jara viděli už patnáctkrát. Odděleně se potkávají i lidé z vedení mateřských škol. Kvůli pandemické situaci se schůzky odehrály převážně v online prostředí.
„Účastníků z vedení mateřských škol bylo dříve méně, jejich počet postupně narůstá a díky pravidelnosti setkávání narůstá i počet ředitelů SŠ a ZŠ. Možná k tomu přispěla i online forma, protože nikdo nemusel nikam cestovat. To ředitelům umožnilo poskládat si rozvrh tak, aby na to měli prostor.A teď se stává, že když nemohou sami, tak přijde jejich zástupce. Mám pocit, že se zvyšuje jejich potřeba u toho být,“ říká Jana Stejskalová, mentorka pedagogů, lektorka a pedagožka, která má sdílení ředitelů základních a středních škol na starosti.
Ředitelé oceňují, že získávají vzájemnou podporu, a nebojí se sdílet i své neúspěchy
Do projektu Nadačního fondu Eduzměna na Kutnohor

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Kalendář
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Ředitelské volno
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání