Ředitelé Gordicu a VIS Plzeň podepsali memorandum o vzájemné spolupráci

Vydáno: 2 minuty čtení

Softwarové společnosti Gordic a VIS Plzeň se dohodly na spolupráci v oblasti digitalizace veřejné správy a vzájemné podpoře. Tento významný krok stvrdili jednatelé Jaromír Řezáč za společnost Gordic a Vladimír Bureš za VIS Plzeň společným podpisem memoranda. Setkání proběhlo ve čtvrtek 9. března v nových prostorách pražské centrály Gordic.

Ředitelé Gordicu a VIS Plzeň podepsali memorandu

Související dokumenty

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně