Programy proti šikaně: Proč je důležité je zkoumat a vyhodnocovat

Vydáno: 6 minut čtení

Programů, které si kladou za cíl šikanu na školách účinně řešit, existuje celá řada a mnohdy je těžké z nich vybrat ten správný. Přesto lze do značné míry říci, které programy jsou účinnější než jiné. Jsou to programy, které spoléhají namísto dojmů na empirické ověření, výzkum a data. Ty nejenže umožňují dlouhodobě zjišťovat, zda samotná intervence vede k měřitelným rozdílům v šikaně a viktimizaci, ale především poskytují možnost se tématu systematicky a v nepřehlédnutelném měřítku v dané škole věnovat. Vyhodnocování účinnosti programů proti šikaně přibližujeme na naší zkušenosti s finským programem KiVa, který jsme ověřovali v letech 2020–2022.

Programy proti šikaně: Proč je důležité je zkoumat a vyhodnocovat
Mgr.
Marek
Pour
výzkumník a evaluátor, Schola Empirica, z. s.
Mgr.
Adam
Klocek
výzkumník a evaluátor Schola Empirica, z. s.