Program Commander jako prevence radikalizace

Vydáno: 5 minut čtení

Devatenáctiletý mladík v říjnu loňského roku z nenávisti vůči LGBT lidem zastřelil dva mladé muže. Teroristickému útoku se mohlo předejít, kdyby si někdo včas všiml, že se mladík radikalizuje. Projekt Commander se snaží rozšířit povědomí o nebezpečí radikalizace dospívajících.

Program Commander jako prevence radikalizace
Markéta
Hrehorová
M.A.
výzkumnice a členka souboru Farma v jeskyni
V říjnu tohoto roku devatenáctiletý mladík střelbou zavraždil dva zákazníky před bratislavským barem Tepláreň. Jednalo se o dlouhodobě plánovaný teroristický útok motivovaný nenávistnou ideologií. Dokument, který mladík před střelbou zveřejnil na Twitteru, obsahoval nacistickou symboliku, antisemitské, homofobní i rasistické výroky a výzvy k násilí proti Židům a LGBT lidem. Své extremistické názory již delší dobu aktivně publikoval na sociálních sítích. Jak je možné, že si nikdo jeho příspěvků, plánování útoku a postupné radikalizace nevšiml? Bylo možné této události nějak předejít?
„Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a snadný přístup k informacím usnadňují extremistům šíření nenávistných myšlenek a dávají prostor k nabírání nových členů. Domnívám se, že ani Česká republika není imunní vůči těmto procesům, a je proto důležité věnovat pozornost monitorování těchto projevů, a především systémové a rozsáhlé prevenci a osvětě,” uvedla pro iDNES.cz PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, odbornice na problematiku radikalizace, která na projektu Commander spolupracovala jako konzultantka.
Právě na závažnost fenoménu radikalizace dospívajících na internetu se snaží upozorňovat
umělecko-edukativní projekt Commander
mezinárodního divadelního souboru
Farma v jeskyni
. Vrcholem projektu byla červnová premiéra multižánrové inscenace zkoumající radikalizaci skrze pohybové divadlo s živou hudbou a film s detskymi herci. Dílo pracuje s dialogy převzatými ze skutečných chatů extremistické on-line skupiny, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec z Estonska. V rámci edukační části projektu soubor společně s odborníky vytvořil edukační videa pro portál O2 Chytrá škola a workshopy pro žáky základních i středních škol.
„Už když jsme zkoumali problematiku radikalizace dospívajících na internetu při tvorbě filmu a inscenace, se znepokojením jsme si uvědomovali, nakolik je naše společnost skrytě prorostlá nenávistí a že případ třináctiletého Estonce, kterým jsme se inspirovali, není jen vzdálenou výjimkou,“ říká režisér inscenace Commander Viliam Dočolomanský.
Projekt Commander jako jeden z prvních v České republice zkoumá, jak vůbec prevenci radikalizace dětem zprostředkovat. K radikalizaci vede mladistvé mnoho cest a různorodé důvody. Proto se Farma v jeskyni rozhodla žákům předat hodnoty a dovednosti, které jsou pro demokracii zcela zásadní.
„Projekt Commander je výjimečný hned z několika důvodů. V první řadě poukazuje na zcela reálný a zásadní společenský problém on-line radikalizace dospívajících, kterému se u nás zatím zdaleka nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužil. Tvůrci z Farmy v jeskyni ho zkoumají a odhalují prostřednictvím několika uměleckých i vzdělávacích forem a tento mimořádně komplexní a v České republice jedinečný přístup jim dává možnost oslovit široké publikum a přimět ho přemýšlet o tom, co tento fenomén pro naši společnost znamená,“ dodává Jana Tomas Sedláčková z Nadace PPF, za jejíž podpory projekt Commander vzniká.
Ve
třech tematicky i formátem odlišných workshopech
se
žáci druhého stupně základních škol
učí vnímat přínos diskuze i střetu s odlišnými názory, uvědomit si své vlastní předsudky a umět s nimi pracovat, cítit se lépe ve vlastním těle a získat větší sebejistotu pro ustání nátlaku. Díky podpoře Nadace PPF v tomto akademickém roce Farma v jeskyni spolupracuje s deseti třídami, které procházejí všemi workshopy ze série zdarma.
Pro studenty středních škol
soubor realizuje
dopolední reprízy představení Commander
. Silný zážitek z představení je zasazen do kontextu fenoménu radikalizace přes internet úvodním interaktivním workshopem a závěrečnou reflexí. V diskuzi po představení pak studenti hovoří i se samotnými tvůrci.
„Popravdě jsem si myslela, že jdeme na nějaké divadlo, u kterého budu usínat. Ale hned, jak představení začalo, mi naskočila husí kůže a nemohla jsem ani mrknout. [...] Poslední dobou si procházím těžkým obdobím, a tak pociťuji spoustu negativních emocí jako bezmoc, smutek a vztek a přesně to jsem v představení viděla vyjádřené způsoby, kterými já bych to nikdy nedokázala popsat,“ uvedla jedna ze studentek v reakci na představení Commander.
Objednávky workshopů a dopoledních repríz představení Commander lze provést na webu www.farminthecave.com/commander nebo kontaktováním autorky na marketa@farminthecave.com.
Edukační část projektu Commander vznikla ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, O2 Chytrá škola, Linkin Sphere a Semiramis za podpory Nadace PPF, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Národního plánu obnovy.