Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno:
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství; www.monikapuskinova.cz
Sbírka zákonů
Zdroj: www.mvcr.cz
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Částka 222/2021 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2022
Vyhláška zvyšuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč, osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč) a stravné (v případě zaměstnanců odměňovaných platem 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta d&

Související dokumenty

Zákony

108/2006 Sb. o sociálních službách
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Pracovní situace

Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě