Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno: 10 minut čtení

 

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změny za období leden 2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Sbírka zákonů
Zdroj: www.mvcr.cz
Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Částka 163/2023 Sbírky zákonů
Účinnost od 1. 1. 2024 (s výjimkami)
Pro státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí, pro školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je důležité, že novela mění pravidla tvorby a využití fondu kulturních a sociálních potřeb, a to s účinností od 1. 1. 2024.
Tato změna vyplývá z novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidle

Související dokumenty

Pracovní situace

Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí