Praktický příklad zvládnuté integrace cizinců z pohledu vedení školy

Vydáno: 5 minut čtení

Článek je zaměřen na reflexi zvládnuté integrace cizinců v uplynulém školním roce z pohledu vedení školy. Nově příchozí žáci tvořili kolem 10 % všech žáků naší školy. Stejně jako pro mnoho jiných škol bylo i pro nás jejich plynulé zapojení do výuky těžkým oříškem. Každá pomoc byla vítána. Nastavení systému vzdělávání se mohlo v jednotlivých školách lišit, důležité však bylo, aby poskytlo migrujícím azylantům vhodné zázemí.

Praktický příklad zvládnuté integrace cizinců z pohledu vedení školy
Mgr.
Petr
Polák
zástupce ředitele Základní školy Rakovského v Praze 12
Stejně jako většina škol v České republice se i naše škola, Základní škola Rakovského v Praze 12,