Používání elektronické žákovské knížky při komunikaci se zákonnými zástupci na základních školách

V komunikaci základních škol jsou významnou skupinou zákonní zástupci žáků, typicky rodiče. Zákonní zástupci mají právo být srozumitelně a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a měly by jim být dobře dostupné také další informace týkající se školních záležitostí. V současné době – i v souvislosti s pandemickou situací spojenou s COVID-19 – se stále více využívají informační a komunikační technologie, např. elektronická žákovská knížka. Je velice důležité, jakým způsobem škola nastaví komunikaci právě se zákonnými zástupci. Jak zjistit, jestli je nastavená dobře?

Používání elektronické žákovské knížky při komunikaci se zákonnými zástupci na základních školách
Mgr.
Hana
Gruntová Kolingerová
výzkumná pracovnice a evaluátorka se zaměřením na organizační výzkum, INESAN,hana.gruntova@inesan.eu
Ingr.

Související dokumenty

Pracovní situace

Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Komunikace školy s veřejností na internetu a uživatelské testování www stránek
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek

Poradna

Podání léku dítěti s epilepsií
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě