Podpora pro studenty v Německu v souvislosti s pandemií covidu

Vydáno:
13. března 2020 se v Německu poprvé uzavřely kvůli covidu školy. Před polovinou května 2020 začaly probíhat izolovaně jednotlivé prezenční hodiny, a to za dodržování příslušných hygienických opatření. Než přišel prosinec, studenti už navštěvovali střídavě prezenční
a online hodiny. Ve středu 16. prosince byl schválen druhý federální lockdown, který byl od té doby několikrát prodloužen a platí dodnes. 

1)

Podle pravidel současného celostátního lockdownu, jež schválily Německý spolkový sněm a Spolková rada, se omezení pro školy uplatní tehdy, pokud má obvod nebo nezávislé město incidenci 100 případů na 100 000 obyvatel po tři po sobě následující dny. V takovém případě musejí školy přejít na rotační výuku. Pokud počet případů na 100 000 osob překročí 165, prezenční výuka musí být zcela přerušena. Výjimečně připadá v úvahu akutní péče o děti, jejichž rodiče vykonávají práci podstatnou pro chod systému, v důsledku čehož nemohou o děti pečovat osobně.2)
Spolková vláda – stejně jako jednotlivé spolkové země – vytvořila
program a plán pro budoucnost vzdělávání
, který řeší značné zpoždění v učení se, nedostatek s

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí
Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli

Poradna

Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka