Pedagogové jako lídři reformy vzdělávání (3. část)

Vydáno: 6 minut čtení

Reforma školy vedená učiteli vyžaduje, aby si pedagogové osvojili tzv. vyhodnocovací nebo badatelské myšlení. Aby ke své výuce nebo k práci lídra přistupovali jako k předmětu profesního výzkumu. Co zkoumají? To, jestli výuka v jejich třídě a škole opravdu vede k učení a spokojenosti dětí, každého žáka, čím ano, čím ne, jak to zlepšit.

Pedagogové jako lídři reformy vzdělávání (3. část)
PhDr.
Hana
Košťálová
programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu
Z čeho vycházejí? Nikoli z dojmů. Pracují s tzv. evidencemi neboli důkazy o tom, zda a nakolik nastal posun v žákově učení. Zkoumání evidencí je základ badatelského profesního myšlení.