Pedagogové jako lídři reformy vzdělávání (2. část)

Vydáno: 7 minut čtení

Pedagogové mohou být hybateli reformy vzdělávání, a když nejsou, není ani reforma. Úlohou pedagogického vedení je vytvářet podmínky pro to, aby ve škole i mezi školami probíhalo společné profesní učení jako hlavní nástroj trvající reformy. Série textů na toto téma nyní pokračuje vysvětlením principů, na kterých stojí účinné společné profesní učení. Výzkumy opakovaně potvrzují, že právě profesní učení, do kterého se se svými učiteli aktivně zapojuje i ředitel, nejvíce zlepšuje vzdělávací výsledky a spokojenost žáků ve škole.

Pedagogové jako lídři reformy vzdělávání (2. část)
PhDr.
Hana
Košťálová
programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu
Zastavme se u principů, kterými končil text v lednovém čísle
Řízení školy
:
1/ Společné
profesní

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Řízení změny
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Vzdělávání koordinátorů EV
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Měsíční plán zahájení školního roku
Nastavení strategie výuky na dálku
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání