Partnerství pro vzdělávání 2030+ se osamostatnilo a vydalo publikaci o dvou letech spolupráce mnoha organizací

Vydáno: 5 minut čtení

Partnerství pro vzdělávání 2030+ (zkráceně Partnerství 2030+) vzniklo v červnu 2020 a propojilo sedm nezávislých platforem ve vzdělávání ke spolupráci na naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Dosavadní státní vzdělávací strategie totiž nepřinesly potřebnou systémovou změnu, která je pro zlepšování učení dětí nezbytná.

Partnerství pro vzdělávání 2030+ se osamostatnilo a vydalo publikaci o dvou letech spolupráce mnoha organizací
Mgr.
Silvie
Pýchová
Ph.D.
programová manažerka Partnerství pro vzdělávání 2030+
Nemůžeme očekávat, že systémovou změnu ve vzdělávání zařídí samo ministerstvo n