O spolupráci zřizovatele a ředitelů

Vydáno: 4 minuty čtení

Spolupráce ředitele a zřizovatele. Někdy bezproblémová, jindy trochu skřípající. Pojďme se na tuto spolupráci podívat očima vedoucí odboru školství v Praze 2 paní Petry Hainzové.

O spolupráci zřizovatele a ředitelů
Irena
Trojanová,
editorka Letního speciálu, ředitelka ZŠ B. Hrabala
Paní Hainzová, nejprve díky za možnost uděl

Související dokumenty

Pracovní situace

Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Kalendář
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Měsíční plán zahájení školního roku
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy