Nově projektově - o změně školního vzdělávacího programu prostřednictvím projektové výuky. 2. část: Jak?

Vydáno: 9 minut čtení

V prvním díle naší minisérie jsme se seznámili se dvěma přípravnými kroky pro zavedení plánované projektové výuky. V tuto chvíli víme, proč chceme výuku měnit, a máme vytvořený tým, který změnu začne pomalu provádět. Nyní nás čeká skutečně náročné období, protože začneme tvořit vizi a následně strategii, seznamovat s ní ostatní i zkoušet první projektovou výuku. Pomalu se přesouváme z přípravné fáze do fáze implementační. Nebudeme ale předbíhat a podíváme se na jednotlivé kroky postupně.

Nově projektově – o změně školního vzdělávacího programu prostřednictvím projektové výuky
2. část: Jak?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz, ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D., DBA
Autorka blogu skolaro

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní vzdělávací program
Ukončení školního roku
Začínající učitelé
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Odpolední vyučování 1. stupeň
Hrazení předplatného z OP JAK

Články

Nově projektově - o změně ŠVP prostřednictvím projektové výuky. 3. část: Čím změnu uzavřít?
Nově projektově - o změně školního vzdělávacího programu prostřednictvím projektové výuky. 1. část: Proč a kdo?