Neúspěšnost ve škole souvisí i s exekucemi: Nová mapa ukazuje, které obce s ní umí bojovat

Vydáno:

Česko dlouhodobě patří mezi státy, v nichž úspěch ve vzdělávání silně závisí na tom, do jaké rodiny a regionu se dítě narodí. Děti z chudších rodin a oblastí tak zaostávají ve vzdělávání více, než jak se to děje v dalších postkomunistických zemích, např. v Polsku nebo Estonsku.

Neúspěšnost ve škole souvisí i s exekucem
Václav
Korbel
analytik PAQ Research
V organizaci PAQ Research jsme vytvořili
interaktivní Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu
(www.mapavzdelavani.cz). V ní jsme spojili data o mikroregionech, díky kterým mapujeme vzdělávací neúspěšnost, sociální podmínky a důvody, proč se některým mikroregionům – obcím s rozšířenou působností – daří lépe / hůře rozvíjet potenciál žáků.
Tím, že je mapa interaktivní, umožňuje uživatelům zk

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Poučení žáků o BOZ
Doprovod žáka do nemocnice
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Lyžařský kurz
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky

Poradna

Výuka Aj
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Problémy ve třídě
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV