Nepravosti

Vydáno:

Někdy se v našich školách dějí ve vztahu k dětem a žákům velké nepravosti. Týká se to dospělých na všech stupních, tedy mateřskými školami počínaje a vysokými konče. Určitě nezapomínám na to, že nepravosti páchají i žáci a jejich rodiče. A patrně víc než dřív. Jenže v této triádě je jediný odborník učitel, proto ve vztahu k němu je má tolerance nulová.

Nepravosti
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Doba se změnila, mění se rovněž naše přístupy ke školní edukaci. Velmi dobře si uvědomujeme, že pouze některé pedagogické přístupy a postupy vedou k dobrým dlouhodobým výsledkům a zaručují současně bezpečí a radost dětí ve škole i ochotu vzdělávat se i v dospělosti. Snažím se porozumět, proč někteří učitelé dětem podle mého názoru ubližují. Nechme stranou, že existují

Související dokumenty

Pracovní situace

Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem