Největší změnou v revizi ICT není informatika, ale digitální kompetence

Vydáno: 8 minut čtení

O tom, jak se na úrovni školy vypořádat se změnami, které v roce 2021 přinesla revize RVP ZV v informatické a digitální oblasti, hovoříme s Václavem Nádvorníkem, zástupcem ředitele ZŠ Londýnská v Praze, který zároveň působí jako konzultant pro školy v otázkách úprav ŠVP, začlenění nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí.

Největší změnou v revizi ICT není informatika, ale digitální kompetence
PhDr.
Daniela
Kramulová
NPI ČR, Revize RVP ZV v informatické a digitální oblasti
Vaše škola podle revidovaného RVP učí už od září 2022. Jak jste se na změny připravovali?
Celá škola začala s přípravami už v srpnu 2021, školní vzdělávací program jsme měnili postupně. Skoro rok jsme se všemi učiteli, asistenty i