Negativní dopady pandemie na studijní výsledky žáků a jak je napravit

Vydáno:
V posledních měsících se hodně mluví o tom, že uzávěry škol během pandemie zvýšily nerovnosti mezi žáky s příznivým a méně příznivým rodinným zázemím. Ministerstvo školství chce zmírnit negativní dopady na znevýhodněné žáky prostřednictvím doučování. Cílem tohoto textu je se blíže podívat na to, co o dopadech uzávěr škol na jednotlivé skupiny žáků víme a zda existují nějaké poznatky o tom, jak vzniklé škody efektivně napravit.
Uzávěra v českém vzdělávacím systému byla relativně dlouhá. V grafu ukazujeme dobu uzávěry škol v jednotlivých zemích OECD ve dnech školního vyučování1). Země jsou v grafu seřazeny podle délky uzávěry středních škol – zde ČR patří k zemím, ve kterých byli žáci doma relativně dlouho. Stejný obrázek poskytuje srovnání délky uzávěry na 2. stupni základních škol. Poněkud příznivější je srovnání týkající se mateřských škol a primárního vzdělávání.
html>

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Krajské hygienické stanice
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy
Covid-19 jako nemoc z povolání

Poradna

Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Vyživovací povinnost
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka