Na naší škole rozkvetou i žáci jinde neúspěšní

Vydáno: 8 minut čtení

Je inspirující, ale v dnešní době i poměrně vzácné, slyšet někoho mluvit o své práci s upřímnou láskou a zaujetím. Obzvlášť mluví-li o náročné profesi ve vzdělávacím procesu. PhDr. Hana Moraová, Ph.D., laureátka stříbrné Zlaté karabiny, o své roli zástupkyně přesně takto hovoří. Šestým rokem působí na Konzervatoři Duncan centre v Praze, která se zaměřuje na současný tanec a jako jediná v republice ho nabízí jeho šestiletý vzdělávací obor. Jak se stane, že má škola 95 žáků a 45 učitelů? A co znamená slovo Duncan? I to se dozvíte v našem rozhovoru.

Na naší škole rozkvetou i žáci jinde neúspěšní
Mgr.
Michaela
Váchová
Vedla rozhovor, odborná editorka Učitelského měsíčníku.
Bylo to pro vás překvapení, když při předávání stříbrné karabiny vyhlásili vaše jméno? Naznačili vám kolegové, že ji získáte?
Překvapení to pro mě bylo veliké, protože mi nenaznačil nikdo nic. U druhého vyhlašovaného jsem si ale začala skládat dohromady, proč se na kon

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Individuální vzdělávání žáka
Používání učebnic v základní a střední škole
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpočet hodin
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Jmenování ředitele
Výměna zástupce
Zástupce ředitele
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Výše příplatku za vedení
Nepedagog jako zástupce ředitele
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol