Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady? - 4. část

Vydáno: 7 minut čtení
Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady? – 4. část
PaedDr.
Tomáš
Bouda
Centrum dalšího vzdělávání při PedF OU
Vztah ŠÚ k samosprávám
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství(564/1990 Sb.) zaváděl ve školství také, jak vyplývá z jeho názvu, základy samosprávy: obecní a okresní, postupně i ve školách.
Obce měly pravomoc zřizovat a rušit se souhlasem školského úřadu (ŠÚ) předškolní zařízení, základní školy a školská zař