Motivační kotvy

V našem motivačním seriálu se věnujeme jednotlivým motivátorům a motivačním typům, které jsou vždy zaměřené buď na vztahy, věci nebo růst. Z čeho ale pramení zmíněná zaměření a proč je někdo spíš vztahový a jiný spíš růstový? Odpověď můžeme najít i v tzv. kariérových kotvách Edgara Scheina, o jehož teorie se opírá právě i metoda motivačních map (Sale, 2016). Kotva je něco, co v nás zpravidla evokuje představu pevného bodu, který nás někde či u něčeho drží. Motivační kotvy nás tedy pomyslně drží u činností a práce, kterou vykonáváme, a pokud tam nejsou, musíme zakotvit v jiných vodách.

Motivační kotvy
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz
Kariérová kotva