Máte vizi? A mohli bychom ji vidět?

Vydáno: 7 minut čtení

Doporučujeme dětem vytvářet si představy o budoucnosti. A posléze se ty, které pokládáme za vhodné, snažíme posilovat. Předpokládáme totiž, že přání dítěte něco dokázat, získat, někam se dostat, splnit si sen ho může motivovat k větší aktivitě i zvýšenému úsilí. Jen výjimečně však jde o cíle hodně vzdálené, s ohledem na věk se zaměřujeme na cíle podstatně bližší.

Máte vizi? A mohli bychom ji vidět?
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Některé děti jdou za svými představami skutečně systematicky a odmala, většina však není tak vytrvalá, cíle proměňuje. A často velmi radikálně. Vzdálené cíle bývají obvykle mimo rámec jejich reál

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Kalendář
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost