Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?

Vydáno: 14 minut čtení

V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to pro ně v praxi znamenalo, hledáme v tomto článku odpovědi.

Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
Holubová advokáti s. r. o
Mgr.
Jan
Kaczor
Právník pro ScioŠkoly
Může být učitel úřední osobou?
Nejprve se podívejme na to, zda učitel může, a za jakých podmínek, být pro účely trestního práva považován za úřední osobu. Tuto kategorii osob definuje § 127 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:
(1) Úřední osobou je
a)
soudce,
b)
státní zástupce,
c)
prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci,
d)
člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,
e)
příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie,
f)
soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,

Související dokumenty

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přespočetné hodiny
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Jmenování ředitele
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost