Létající ředitel o maturitě

Vydáno: 4 minuty čtení

Napadlo vás, jak je práce ředitele podobná činnosti letce ve větroni? Zdálo by se, že stačí ovládat celkem jednoduché řízení letounu, ale opak je pravdou. Nelze radostně a bezpečně létat bez poznatků z meteorologie, kartografie, fyziky i aerodynamiky, zdravovědy a lidské fyziologie, technologie výroby i techniky a mechaniky obecně, psychologie… Stejné je to u ředitele školy. Není to jen školní byrokrat, správce budov, dozorce práce nebo motivátor týmu. Je tu i mnoho dalšího a na některé aspekty chci upřít svou pozornost.

 

 

 

Je doslova alarmující, jak je české školství posedlé maturitou. Jako by to byl nějaký klíč ke kvalitě vzdělávání, který stát nechce pustit z ruky. A pokud ano, tak jen neochotně uvolní jeden prst jako nezvedené děti v nelítostném souboji

Související dokumenty

Články

Létající ředitel vládnoucí
Létající ředitel radostně pozorující
Létající ředitel s nomády a čekárnami?
Létající ředitel (ne)hlásající
Létající ředitel v cizích botách
Létající ředitel beze strachu
Létající ředitel hledá kvalitu

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Bezplatné poskytování učebnic
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Málotřídní
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Dny volna před maturitou