Krok vpřed a rychle zpět

Vydáno: 3 minuty čtení

V posledních měsících se do legislativního procesu začíná intenzivně zapojovat nový aktér – veřejné mínění. A jeho vliv se dynamicky rozvíjí. Zatímco donedávna působil jen jako faktor ovlivňující rozsah připravovaných změn, nově začíná působit i u norem již platných, leč s odloženou účinností.

Krok vpřed a rychle zpět
Mgr.
Vít
Cvrček

Související dokumenty

Zákony

300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
250/2017 Sb. o elektronické identifikaci

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Proč se tolik chytrých lidí nachytalo na BFF?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Jak fungují sociální sítě
Mediální vzdělávání
Zálohování dat
Na co se zaměřit při výběru školní Wi-Fi?
Narušování online výuky
Windows 10 pro učitele
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak zadat školní web

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče