Komunikace, komunikace a zase ta komunikace

Vydáno: 6 minut čtení

Ministr Vladimír Balaš označil požadavky ředitelů základních škol v souvislosti s financováním za hysterii a vydírání.

Komunikace, komunikace a zase ta komunikace
Mgr.
Silvie
Pýchová
PhD.
SKAV, členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Ministr školství Vladimír Balaš v rozhovoru pro Deník N reagoval na stížnosti ředitelů škol kvůli krácení té části rozpočtu škol, z níž se platí pomůcky, uče

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Plány činnosti - srpen 2021
Manuál krizové komunikace
Kalendář
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunikační strategie školy - šablony
Vysvědčení na základní škole
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Kvalifikace učitelky ZŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
FKSP a Flexi passy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ
Podání léku dítěti s epilepsií
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
FKSP
ONIV