Komerční horské túry pro děti legálně jen s horským průvodcem nebo vůdcem

Vydáno: 15 minut čtení

Školy v rámci vzdělávání dětí podnikají i celou řadu outdoorových aktivit v přírodě, a to i na horách. Pokud škola při realizaci takových programů „v horském prostředí“ využívá placené externisty jako OSVČ nebo různé agentury, pak by měla vědět, že z pohledu práva nemá volné ruce. Jestliže vás zajímá, koho jediného můžete legálně k vedení dětí v horském prostředí využít, jaké právní nároky jsou kladeny na kvalifikaci takové osoby a jaká rizika jsou spojená se zajištěním aktivit jinou než kvalifikovanou osobou, čtěte dále.

Komerční horské túry pro děti legálně jen s horským průvodcem nebo vůdcem
JUDr.
Klára
Dvořáková
partnerka
Regulace vedení klientů v horském prostředí
Vedení lidí v horském prostředí je v České republice (stejně jako v celé řadě jiných zemí Evropy, včetně např. Polska, Slovenska nebo Rakouska) regulovaná činnost. Tu mohou vykonávat jen osoby, které na základě dosaženého specializovaného vzdělání a složení zkoušky dosáhly kvalifikace horského průvodce nebo ještě vyšší úrovně – kvalifikace horského vůdce. Regulace je tak přísná, že kvalifikaci musí mít každá jednotlivá osob0a, která děti v horském prostředí vede.
Co je to horské prostředí?
Výše uvedená přísná kvalifikace je nutná pro vedení lidí v horském prostředí. Vedení lidí si nejspíše umíme představit. Jedná se o situace, kdy průvodce pomáhá svým klientům dostat se v horském prostředí bezpečně z bodu A do bodu B. Od vedení lidí v horském prostředí je třeba odlišovat vedení lidí v běžném prostředí průvodcem cestovního ruchu, tzv. městským průvodcem, a výuku specifických dovedností v horském prostředí, k čemuž jsou oprávněni instruktoři, např. instruktoři lyžování nebo snowboardingu.
Horské prostředí není v právních předpisech České republiky de

Související dokumenty

Pracovní situace

Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Organizace školních výletů - směrnice
Voucher místo zrušeného zájezdu
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Novela maturitní vyhlášky
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Školský rejstřík

Poradna

Rozchod na školní akci
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností