Klub zřizovatelů v novém

Vydáno:

V roce 2019 se EDUin o. p. s. rozhodl rozšířit portfolio služeb pro svou tradiční cílovou skupinu zřizovatelů škol prostřednictvím Klubu zřizovatelů.

Klub zřizovatelů v novém
Tomáš
Drozd
manažer Klubu zřizovatelů, EDUin o. p. s.
Co je Klub zřizovatelů a jeho historie
Na začátku se jednalo o přibližně 30 zástupců samospráv, kteří v rámci svých kompetencí vnímali školství jako důležitou prioritu a měli zájem v této jim svěřené oblasti působit nadstandardně, pracovat s aktuálními informacemi, navzájem si předávat zkušenosti, setkávat se, navazovat důle