Kdo chce častější porady?

Vydáno: 17 minut čtení

Významnou část svého celkového času stráví zaměstnanci na jednáních. Porady jsou pro úspěch každé organizace důležité, paradoxem však je, že s nimi až příliš často nemáme právě pozitivní zkušenost. V mnoha studiích (Rogelberg, 2019) vedoucí pracovníci shodně hodnotili své porady příznivěji, než jak je vnímali účastníci. Zdá se tedy, že perspektiva vedoucích se zásadně liší. Jak je to možné? Pokud na poradě hodně mluvíte, je pravděpodobnější, že budete mít zážitek ze schůzky spíše dobrý. A kdo na schůzkách obvykle nejvíce mluví? Vedoucí.

Kdo chce častější porady?
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D.
ředitel základní školy Wonderland Academy
Špatné schůzky jsou útrpné. Jsou nudné a mnoho z nich postrádá jasný cíl a leckdy končí bez smysluplného závěru. Ale nemusí to tak být. V knize
Death by Meeting
(Smrt z meetingů) autor Patrick Lencioni dává naději, že
můžeme kulturu špatných porad změnit
. Proměnou postojů a přístupů lidí, kteří porady vedou a účastní se jich, můžeme nudné porady proměnit ve vzrušující, soustředěné, aktivní a radostné.
Do kina, nebo na poradu?
Většina schůzek má dva hlavní problémy. A předpokládám, že vás ani jeden z nich nepřekvapí. Zaprvé je mnoho schůzek prostě nudných. Jsou
monotónní, únavné, bez inspirace
. Sami si uvědomte: kolik meetingů ve vás tento týden zanechalo pocit energie? Za druhé jsou schůzky
neefektivní
. Nejhorší na účasti na schůzce je, když otupuje mysl. Investujeme svůj čas a úsilí do činnosti, kvůli které jsme pozastavili práci na jiných důležitých úkolech, a přitom porada nepřináší žádný viditelný užitek.
Řešení? Udělejte poradu poutavou. Z podstaty se jedná o interakce skupiny lidí, kteří se sešli diskutovat o tématech, jež jsou pro ně významná. Proč jsou tedy jednání tak často nudná? Lencioni vysvětluje, že je to tím, že eliminujeme
klíčový prvek
nutný k tomu, aby byla jakákoli lidská činnost zajímavá:
konflikt
. Konflikt je základem každého skvělého filmu. Je podstatou dramatu, kvůli němuž se diváci do příběhu ponoří a zůstanou v něm zauj