Jste průměrem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíc času

Vydáno: 20 minut čtení

Jak důležité je mít dobrou síť kontaktů, abyste dosáhli svých cílů? Na stupnici od jedné do pěti většina manažerů odpoví na tuto otázku čtyřkou nebo pětkou. Všichni souhlasí s tím, že vztahy jsou klíčové: značná část vašeho úspěchu bude záviset na lidech, které znáte, a na vztazích, které jste si vytvořili. Díky nim budete mít přístup k informacím, a tudíž příležitost učit se, budete mít strategický přehled o nových příležitostech, iniciativách a trendech ve vašem oboru, najdete lidi, jejichž dovednosti a know-how potřebujete ve svém týmu. V rámci sítě můžete navázat oboustranně prospěšnou spolupráci nebo vám někdo pomůže i mimo vaši organizaci, budete moci budovat vaši profesní pověst, rozšiřovat svůj vliv a získávat podporu pro vaše projekty od lidí, které sami možná ani neznáte, ale oni znají vaši práci, a tím se budete moci dostat k příležitostem, které posunou vaši kariéru vpřed. Nebo z nich jednoduše můžete čerpat energii, podporu a inspiraci pro vaši práci.

Jste průměrem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíc času
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D., MBA
ředitel základní školy Wonderland Academy
V předchozím čísle
Řízení školy
jsme představili koncept
manažera-spojovatele
1) (
connector manager
), který se zaměřuje na propojování lidí a zajišťování komunikace a spolupráce mezi různými členy týmu nebo uvnitř organizace. K dosažení organizačních cílů podněcuje a využívá potenciál spojení mezi jednotlivci, podporuje výměnu informací a nápadů a usnadňuje spolupráci a synergii. Tím efektivně řídí práci svého týmu a přispívá k rozvoji svých podřízených. V tomto textu se podíváme na budování sítě jako na klíčovou dovednost manažera ovlivňující jeho vlastní úspěch.
Síťování
(
networking
) znamená setkávat se s novými lidmi, dozvídat se o jejich dovednostech a zkušenostech a sdílet s nimi své vlastní. Když cílevědomě budujete síť kontaktů, vytváříte spojení, která vám a vašemu týmu otevírají nové možnosti. Nová propojení vás přivedou k novým myšlenkám, odlišným způsobům myšlení a inspiracím z příběhů nebo situací ostatních lidí, které vám mohou být užitečné na vaší vlastní cestě. Například se díky nim můžete stát efektivnějším vedoucím, protože budete dělat lepší rozhodnutí. Networking je příležitostí dostat se k dodavatelům, zdrojům, informacím nebo příležitostem, ke kterým byste jinak neměli přístup.
Když víte, že síť kontaktů je důležitá pro váš úspěch,
věnujete dostatečný čas a úsilí tomu, abyste svou síť aktivně rozvíjeli a ošetřovali?
Ve skutečnosti to cílevědomě dělá málokdo. Jak byste ohodnotili kvalitu své současné profesní sítě na stupnici od jedné do pěti? Je pravděpodobné, že vaše druhé číslo bude nižší než to první.
Zkuste si udělat následující audit.
Sestavte si seznam deseti lidí
, se kterými jste v posledních několika týdnech diskutovali o důležitých pracovních záležitostech (může jich být i méně): radili jste se