Je zápisová turistika legální a jak jí mohou školy zabránit?

Vydáno:

Mnoho „dobrých“ škol se setkalo s fenoménem zápisové turistiky. Rodič přehlásí krátce před zápisem do první třídy trvalý pobyt svého dítěte do školského obvodu a tím zvýší jeho šance na přijetí. V tomto článku se pokusím nalézt odpověď na to, zda je účelové přehlášení trvalého pobytu žáka do školského obvodu, neboli zápisová turistika, legální a zda, případně jak se školy tomuto fenoménu mohou bránit.

Je zápisová turistika legální a jak jí mohou školy zabránit?
Mgr.
Alice
Frýbová
advokátka se specializací na školské právo, www.holubova.cz
Na úvod zmiňme, že přednostní právo na přijetí k povinné školní docházce mají pouze děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém

Související dokumenty

Zákony

133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )

Pracovní situace

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápisová turistika

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky