Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových schránkách a v e-mailových schránkách

Vydáno: 2 minuty čtení
V poslední době mnoho ředitelů a učitelů ráno otevře e-mailovou nebo datovou schránku a v ní nalezne několik právních stanovisek, výzev k ukončení dělení na očkované a neočkované a upozornění, že páchá trestné činy a bude na něho podáno trestní oznámení. Jak se k těmto dopisům postavit?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, kte

Související dokumenty

Pracovní situace

Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Datové schránky pro školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Pracovní náplň
Jmenování ředitele
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Výpověď
Úvazky