Jak přijmout AI ve škole?

Vydáno: 7 minut čtení

Ať chceme, či nechceme, umělá inteligence je tu s námi. Jak ji smysluplně a bezpečně přijmout do školy, využít naplno její pozitiva, poznat stinné stránky, umět jim čelit a vzdělávat v tom své žáky?

Jak přijmout AI ve škole?
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Nedávno započaté diskuse o umělé inteligenci ve vztahu ke škole a vzdělávání se v zahraničním i tuzemském mediálním prostoru začaly rozvíjet nejprve kolem schopnosti velkých jazykových modelů
generovat
obsahy žákovských písemných prací, a to počínaje referáty za domácí úkol přes seminárn