Jak nastavit efektivní spolupráci učitelů? 2. část - Co od vzdělávacích týmů vlastně očekáváme?

Vydáno: 9 minut čtení

V minulé části seriálu o spolupráci učitelů jsme se zabývali úvodním nastavením činnosti metodických orgánů. V dnešní části se budeme věnovat obsahu jejich činnosti, která je jedním z předpokladů efektivního fungování. Zaměříme se také na postupný vývoj spolupráce i kroky změny v případě vzniku nových vzdělávacích týmů.

Jak nastavit efektivní spolupráci učitelů?
2. část – Co od vzdělávacích týmů vlastně očekáváme?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Metodická sdružení nebo předmětové komise budeme v následujícím textu nazývat vzdělávací týmy. Jinak si připomeňme (s odkazem na minulý díl našeho miniseriálu), že jejich název je, stejně jako vše ostatní, v kompetenci ředitele školy. Aby mohly týmy efektivně fungovat, je potřeba (Trojanová, 2014): nastavit jejich činnost, zvolit členy a vedoucího a také je, z pozice vedení školy, náležitě podporovat.
Východiskem je zcela jistě
stanovení cíle
a s ním související činnosti. Cílem každé školy je naplnění školního vzdělávacího programu, to tedy bude obecný cíl každého vzdělávacího týmu. Tento cíl, byť vystihuje činnost týmů, je poměrně obecný, a proto je vhodné rozepsat ho do dalších cílů a ověřit ho pomůckou
SMARTER
(chytřej