Jak může vedení školy pomoci třídě při zvládání neštěstí

Vydáno:
Někdy se stává, že škola zvládne akutní krizovou situaci (zřícení stropu v budově školy, nehoda školního autobusu, vážné zranění, popř. úmrtí žáka nebo učitele) a nechá se ukolébat pocitem, že je tzv. hotovo. Vy coby vedení jste odvedli rozhovory do médií, pedagogové situaci probrali a ustáli v rámci svých tříd, rodiče se vše podstatné dozvěděli na třídních schůzkách. Fyzické škody napraveny, zranění se vrátili z nemocnic, popř. pozůstalí se mohli důstojně rozloučit se svými blízkými. Všem, kdo o to projevili zájem, se dostalo psychologické pomoci. Zájem veřejnosti utichl a vše se jakoby vrátilo do svých kolejí. A najednou se blíží výročí této události a vy nevíte, jak s ním naložit.
Jak může vedení školy pomoci třídě při zvládání neštěstí
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.