Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli i náročné cíle

Vydáno:
To, jak dobře dokáží učitelé spolupracovat a využívat spolupráci ve prospěch lepšího učení svých žáků, je ovlivněno mnoha faktory. Záleží na podmínkách (např. úpravě rozvrhu) i způsobu, jak spolupráce probíhá – zda například není pouze sdílením zajímavých tipů do výuky, ale je opravdu hloubkovým zkoumáním vlastní praxe. Do hry však zásadně vstupují i osobní faktory těch, kteří spolupracují.
Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli i náročné cíle
Mgr.
Šárka
Miková
členka odborného vedení projektu Pomáháme školám k úspěchu financovaného Nadací The Kellner Family Foundation
V prvé řadě jsou to faktory osobnostně podmíněné, které souvisí s vnitřní motivací pro změnu. Někteří lidé preferují stabilitu, drží se osvědčených postupů a mění jen to, co nefunguje. Pokud ale nereflektují svou práci, nemusí si všimnout, že jimi

Související dokumenty

Pracovní situace

Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Cestovní náhrady
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Porady v mateřské škole
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Metodický výklad k odměňování
Windows 10 pro učitele
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování