Jak je důležité míti zpětnou vazbu

Vydáno:

Ač je zpětná vazba často skloňovaným obecným pojmem, aktivity do ní spadající nabývají v distanční výuce obrovského významu, který není radno podceňovat. Příležitosti, jež tyto aktivity přinášejí, pak mohou pomoci přemostit distanční a prezenční výuku a najít tak své místo i v běžné činnosti učitelů.

Formativní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba či slovní hodnocení. Těmto tématům čelil v uplynulých měsících ve větší či menší míře každý z nás. Nejen proto, že rezonují ve veřejném prostoru a častěji se jim dostává pozornosti v médiích, ale také proto, že distanční výuka přirozeně vynesla jejich význam více k povrchu. Najednou je jejich místo v běžném pedagogickém světě mnohem zřetelněji vidět. Naši učitelé byli před více jak rokem nekompromisně vytrženi z běžného standardu vlastní práce a prakticky ze dne na den postaveni do pozměněných pedagogických rolí, kterým se bylo potřeba přizpů