Jádrové a rozvíjející výstupy a legislativa

Vydáno: 12 minut čtení

Vláda ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vytyčila rozdělení výstupů na jádrové a rozvíjející jako jedno z opatření při revizích rámcových vzdělávacích programů.

Jádrové a rozvíjející výstupy a legislativa
Mgr.
Jan
Kaczor
právník pro
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka se specializací na
„Mezi očekávanými výstupy RVP budou odlišeny takzvané jádrové výstupy, definující společné minimum pro všechny žáky, a výstupy rozvíjející, které budou podkladem pro individualizaci vzdělávání všech dle jejich předpokladů a zájmů a umožňující účinnou podporu talentovaných a nadaných žáků
,“
uvádí Strategie. Jakkoli se rozdělení, zdá se, týká všech oborů vzdělání, v současnosti přišlo téma na přetřes z důvodu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Je takový závazek v souladu s právními předpisy? Jaké příležitosti a rizika se váží s jeho uvedením do praxe?
Koncepce vzdělávacích programů dle školského zákona
Jelikož má nová úprava

Související dokumenty

Pracovní situace

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Revize RVP
Školní program EV a jeho tvorba
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Školní vzdělávací program
Mediální vzdělávání
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Plány činnosti - srpen 2021
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Evaluace EV ve škole
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Spolupráce pedagogických pracovníků

Poradna

Škola v přírodě
Doprovod do školy
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Kvalifikace učitelky ZŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)