Jádrové a rozšiřující kurikulum jako cesta k prohloubení nerovností

Vydáno: 4 minuty čtení

Obávám se, že dělení na jádrové a rozšiřující kurikulum tak, jak je popisováno v dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu, bude mít za následek další růst nerovností v českém vzdělávacím systému.

Jádrové a rozšiřující kurikulum jako cesta k prohloubení nerovností
RNDr.
Jana
Strak