Já to tedy beru, šéfe...!

Vydáno:

Do nadpisu jsem si vypůjčil název filmové komedie Petra Schulhoffa z roku 1977. Nejspíš si vzpomenete na dvojici náborářů podniku Pragokov Láďu Pitrase a Otu Vacáka, které ztvárnili oblíbení Luděk Sobota a Petr Nárožný. Je to komedie o takzvaném vědeckém získávání pracovních sil, která se odehrává v době, kdy český člověk ještě neznal slovo nezaměstnanost. Tolik krátce z obsahu.

Proč tento nadpis a tento úvod? Kvalitních a dobře připravených ředitelů škol není na českém trhu práce dost a zájem o tuto pozici se nijak nezvyšuje. To jistě vnímáme všichni, stačí se rozhlédnout. Osobně si myslím, že celé pandemické období, které kladlo především na ředitele neskutečné nároky ve smyslu krizového managementu, situaci ještě zhorší. Chtěl bych být špatným prorokem.

Problémy s obsazováním míst ředitelů ostatně konstatuje každoročně i Česká školní inspekce ve své tradiční výroční zprávě Kvalita vzdělávání v České republice. Aktuální zpráva za školní rok 2020/2021 se věnuje v tomto smyslu ředitelům mateřských škol. Ve zkratce by se dalo vybrat, že ačkoliv byl ve školním roce 2020/2021 provoz mateřských škol ochromen vzniklou pandemií v celé ČR, celkový počet vyhlášených konkurzů byl jen nepatrně nižší než v roce předchozím (307). Druhým nejčastějším důvodem pro vyhlášení konkurzu (po odchodu do důchodu) bylo ukončení pracovního poměru na straně ředitele školy (31,9 %). Uvedená data dokládají, že v blízkých letech čeká školy, vzhledem k uvedenému vysokému věku ředitelů, poměrně četná obměna vedoucích pozic. Častěji (o 4,2 %) došlo i k odvolání ředitele z funkce (6,5 %). Toto zjištění (nezvládnutí funkce ředitele školy) může dovozovat i příčiny poměrně častého ukončení pracovního poměru na straně ředitele školy. Přetrvává stav, kdy s