Já chci být člověk - zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim

Vydáno: 3 minuty čtení

Arnošt Lustig se řadí mezi hrstku českých osobností, jejichž umělecký odkaz a osobní příběh jsou mimořádné i ve světovém kontextu. Jeho vizi spravedlivějšího a humánnějšího světa, který lze měnit k lepšímu skrze porozumění a poučení se z minulosti, naplňuje i mezinárodní putovní výstava „Já chci být člověk“. Pořádá ji Nadační fond Arnošta Lustiga a po Bruselu, kde se konala v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, dorazí do hvězdáren v Praze a Brně, následně se přesune do Paříže.

Já chci být člověk – zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim
Eva
Lustigová
spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga
Výstava o lidství „Já chci být člověk“ je výzvou k sebereflexi a výchově menších i starších k lepšímu, spravedlivějšímu světu. Vyplývá ze života jednoho muže, za druhé světové války ještě dospívajícího židovského kluka z Prahy, který získal draze zaplacené zkušenosti a čelil tváří v tvář smrti při útěku z transportu smrti i v boji proti nacistům během Pražského povstání. Zakusil to nejlepší i nejhorší v lidech na vlastní kůži, a to vše se promítá do výstavy, která je primárně o lidství.
„Člověk je člověkem jen v okamžiku, kdy rozezná dobré od zlého, správné od nesprávného, spravedlivé od nespravedlivého.“
(A. Lustig)
Jde nám o to, aby návštěvníci výstavy přišli na to, že být člověk je životní „úkol“. A že v období velkých krizí a potlačování lidských práv máme kultivovat hodnoty které nás polidšťují: svobodu, spravedlnost, důstojnost, slušnost, soucit a ohled člověka k člověku.
Hlavní poselství výstavy je, že při absenci humanismu
„saháme hluboko do tmy, která je neproniknutelná…“
. Je třeba, aby se lidskost nevytratila z našich životů, abychom si uvědomovali, jak je důležitá každý den, v každém našem kroku. Nedá se našetřit a nedá se jí ani šetřit.
Vizuálnímu řešení výstavy dominuje kruh symbolizující planety, jejich jednotu a univerzálnost. Pro putovní výstavu „Já chci být člověk – zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim“ je velmi důležité umístění. Výstava bude vždy prezentována v prostoru hvězdárny nebo planetária, které představuje obrovský pokrok ve vědě oproti naší zaostalosti v tom, jak být člověkem. Humanismus patří všem, stejně jako vesmír. Co znamená být člověkem, rezonuje silně a symbolicky právě v tomto prostoru. Humanismus a věda, znázorněná v planetáriu, slouží stejnému cíli: lidstvu a našemu pokroku.
Výstava je svojí podstatou vzdělávací v rámci mezioborového projektu nebo občanské výuky, českého jazyka, dějepisu či přírodních věd. Pro návštěvníky nabízí také vzdělávací prezentaci o průsečících vědy s humanismem. Je velmi vhodná jak pro širokou veřejnost, tak pro školní třídy (od 9. tříd základních škol). Všem rodičům doporučujeme, aby na výstavu vzali své děti. Vždyť ony jsou naší budoucností. Je tedy nutné s nimi mluvit o lidskosti a demokracii, ale i o naší historii, ze které se musíme poučit.
V Praze výstava proběhne ve Štefánikově hvězdárně na Petříně od 5. května do 4. září 2023, na podzim se přesune do Brna. Více informací na
www.lustigfoundation.cz
. V případě zájmu o prohlídku pro školy a metodiku k workshopu o humanismu nás kontaktujte na:
smyslova@lustigfoundation.cz
.
Těšíme se na vás!