Inspirace pro trvale udržitelnou školu

Vydáno: 5 minut čtení

Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jejž koordinuje Pražský inovační institut, a s ním i program Cirkulární školy. Se sedmnácti pražskými školami spolupracovali rok odborní konzultanti programu v oblastech gastroodpady/školní jídelny, kompostování a reuse. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky škol inspirovali k větší udržitelnosti a novým aktivitám. Co se dělo a jak se může inspirovat i vaše škola?

Inspirace pro trvale udržitelnou školu
Mgr.
Jana
Holcová
odborná konzultantka, projekt iKAP II – Inovace, Pražský inovační institut
Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství klade důraz na eliminaci vzniku odpadu a šetření s primárními zdroji. Ze strat