Inovované pojetí funkce ICT koordinátora/metodika

Vydáno:

Po patnácti letech vstoupil v platnost v polovině roku 2020 nový standard studia ICT metodika, někdy také nazývaného ICT koordinátor. Článek shrnuje, v čem spočívá hlavní zaměření inovovaného pojetí této důležité pozice na škole, jejímž cílem je podpora učitelů ve smysluplné integraci digitálních technologií do života celé školy.

Inovované pojetí funkce ICT koordinátora/metodika
Mohlo by se zdát, že změna standardu studia je záležitostí pouze institucí, které pořádají vzdělávací programy pro učitele, a běžné praxe škol se nedotýká. Jenže obsah pracovní náplně ICT koordinátora/metodika, který může působit na každé škole, není v žádném legislativním dokumentu blíže popsán. V praxi školy má standard značný formativní charakter na tuto pracovní činnost, resp. pracovní náplň učitele pověřeného touto činností se ve školách často odvíjí právě od tohoto standardu. V mnoha školách je ale tato pozice využívána k jiným účelům, nejčastěji pro správu školní počítačové sítě. To je samozřejmě v rozporu s metodicko-pedagogickým charakterem této specializované činnosti, kterou má vykonávat kvalifikovaný pedagogický pracovník, nikoli počítačový technik.
Předchozí standard studia z roku 2005 byl vymezen prostřednictvím klíčových cílových kompetencí a doporučených tematických okruhů. Téměř všechny vzdělávací instituce, které si studium v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v minulosti akreditovaly, přistoupily k praxi tím způsobem, že svůj program strukturovaly přesně podle tematických okruhů uvedených jako doporučené. Těch bylo ve standardu celkem 16, např. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT, Tvorba ICT plánu školy, Interakce ICT a RVP nebo Principy a možnosti počítačových sítí.
Snaha o konsenzus a otevřenost
Novou verzi standardu navrhla pracovní skupi

Související dokumenty

Pracovní situace

Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Windows 10 pro učitele
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Školní elektronická pošta
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Facebook je do výuky sice pohodlný nástroj, ale jeho používáním žáky v on-line prostředí pracovat nenaučíme
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Jak fungují sociální sítě

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Online výuka
Kvalifikace
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
IT technika do výuky a nákup z dotace
Smlouva
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič